CAB4SURE

Disclaimer                                              

D.M. Taxi verleent u hierbij toegang tot cab4sure.nl en nodigt u uit de hier aangeboden diensten af te nemen. CAB4SURE behoudt zich daarbij het recht voor op elk moment de inhoud aan te passen of onderdelen te verwijderen zonder daarover aan u mededeling te hoeven doen.

Beperkte aansprakelijkheid                                                                                                                                                  CAB4SURE spant zich in om de inhoud van cab4sure.nl zo vaak mogelijk te actualiseren en/of aan te vullen. Ondanks deze zorg en aandacht is het mogelijk dat inhoud onvolledig en/of onjuist is. De op cab4sure.nl aangeboden materialen worden aangeboden zonder enige vorm van garantie of aanspraak op juistheid. Deze materialen kunnen op elk moment wijzigen zonder voorafgaande mededeling van CAB4SURE. Hoewel D.M. Taxi wel een taxibedrijf is, faciliteert CAB4SURE enkel contact tussen taxibedrijven en (mogelijke) klanten hiervan. CAB4SURE is op geen enkele manier verantwoordelijk voor lichamelijke of materiële schade of verloren of gestolen goederen. Dit geldt zowel voor taxibedrijven als voor klanten hiervan. In het bijzonder zijn alle prijzen op cab4sure.nl onder voorbehoud van type- en programmeerfouten. Voor de gevolgen van dergelijke fouten wordt geen aansprakelijkheid aanvaard. Geen overeenkomst komt tot stand op basis van dergelijke fouten. Voor op cab4sure.nl opgenomen hyperlinks naar websites of diensten van derden kan CAB4SURE nimmer aansprakelijkheid aanvaarden.

Auteursrechten                                    

Alle rechten van intellectuele eigendom betreffende de materialen op cab4sure.nl liggen bij D.M. Taxi. Kopiëren, verspreiden en elk ander gebruik van deze materialen is niet toegestaan zonder schriftelijke toestemming van D.M. Taxi, behoudens en slechts voor zover anders bepaald in regelingen van dwingend recht (zoals citaatrecht), tenzij bij specifieke materialen anders aangegeven is.                                                                         

KvK- en BTW-nummer
                                                                                                   D.M Taxi is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder KvK-nummer 74868640. De handelsnaam CAB4SURE valt hier tevens onder. Het BTW-indentificatienummer van D.M. Taxi is NL001676346B48     

Overig
                                                                                                   Deze disclaimer kan van tijd tot tijd wijzigen.